Đăng nhập   |   Đăng ký

15 video cho "CCNA"

Thiết lập đường đi mặc định trên ROUTER Cisco 2500
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:54:15 • 174 lượt xem
Cấu hình đường đi mặc định trên Router
Định tuyến giữa các VLAN
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:53:43 • 575 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn định tuyến giữa 2 VLAN trên 2 Switch khác nhau.
Thiết lập định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv1
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:53:04 • 149 lượt xem
- Hướng dẫn cấu hình định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv1
Thiết lập định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv2
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:51:49 • 268 lượt xem
- Hương dẫn cấu hình định tuyến động trên 2 router sử dụng RIP v2..
Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Switch 2950
Đăng bởi ltquyet • 27/03/2014 15:35:14 • 838 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đặt tên cho thiết bị.
- Đặt banner đăng nhập
- Đặt mật khẩu truy cập cổng Console
- Đặt mật khẩu truy...
Thiết lập VLAN trên Swicth Cissco 2950
Đăng bởi ltquyet • 25/03/2014 15:34:21 • 482 lượt xem
- Video hướng dẫn các bạn cách cấu hình chia VLAN trên Switch Cissco 2950.
Đăng Ký DynDNS
Đăng bởi ltquyet • 21/03/2014 20:55:04 • 2526 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký một domain miễn phí để có thể truy cập các ứng dụng từ xa về...
Thiết lập VoIP giữa 2 chi nhánh sử dụng kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 19:16:43 • 738 lượt xem
- Hướng dẫn đăng ký 2 tên miền DDNS.
- Cấu hình thông số ADSL trên 2 Router A và Router B
- Cấu...
1 2