Đăng nhập   |   Đăng ký

15 video cho "CCNA"

Xây dựng VPN Server trên RRAS bằng Windows Server 2003
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:14:49 • 416 lượt xem
Cấu hình VPN Server sử dụng Routing and Remote Access Service trên Windows Server 2003
 
Dynamic NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:08:08 • 610 lượt xem
Cấu hình Router Cisco sao cho các máy trong mạng có thể tuần tự truy cập hệ thống bên ngoài qua địa chỉ IP...
Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...
Static NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:41:39 • 704 lượt xem
Hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong Static NAT
Ứng dụng Static NAT cho phép mọi người có thể truy cập...
Kết nối 2 mạng logic bằng Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:33:25 • 238 lượt xem
Thiết lập thông số TCP/IP cho các máy trạm
Kết nối máy tính với Router thông qua cổng Console...
Kết nối 2 Router 2500 bằng Interface Serial
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 08:48:51 • 190 lượt xem
Hướng dẫn cách kết nối 2 Router Cissco

Trung Tâm Tin Học - ĐH KHTN TP. HCM
Website:...
Khôi phục mật khẩu Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 08:48:01 • 131 lượt xem
Bài giảng hướng dẫn các bước khôi phục mật khẩu bị mất trên Router Cisco 2600.

Đào Tạo Học Lập...
1 2