Đăng nhập   |   Đăng ký

14 video cho "Canvas"

Bài 4. Jquery căn bản_jQuery Event Methods.
Đăng bởi neyugncogn • 26/03/2014 00:32:56 • 338 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +Query Event:

        +jQuery Event là gì:
      ...
Bài 3. Jquery căn bản_jQuery Selectors.
Đăng bởi neyugncogn • 25/03/2014 22:12:22 • 327 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +jQuery Selectors:

        -jQuery Selectors cho phép bạn chọn và...
Bài 2. Jquery căn bản_Cú pháp jQuery.
Đăng bởi neyugncogn • 25/03/2014 08:16:31 • 374 lượt xem
+Nội dung bài học: +Cú pháp: +Thực thi: +Ví dụ:
Bài 1. Jquery căn bản_Giới thiệu.
Đăng bởi neyugncogn • 24/03/2014 13:38:54 • 679 lượt xem
Nội dung bài học:
    +Giới thiệu JQuery:

       -jQuery là một Javascript, hỗ trợ các...
Bài 11. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Image Drawing.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 15:31:42 • 228 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +-Phương thức drawImage() vẽ một hình ảnh, canvas, hoặc video vào canvas.
Bài 10. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Text.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 12:46:28 • 138 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +font:

        -Cài đặt và trả về thuộc tính font hiện tại cho nội...
Bài 9. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Transformations.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 23:32:31 • 153 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +scale:

        -Phương thức này dùng để scale hình ảnh hiện tại...
Bài 8. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Paths.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 18:47:12 • 158 lượt xem
+Nội dung bài học
    +fill:
        -Phương thức này dùng để tô...
1 2