Đăng nhập   |   Đăng ký

14 video cho "Canvas"

Bài 7. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Rectangles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 14:23:25 • 258 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +rect:
   -Phương thức rect dùng để vẽ hình chữ nhật.
Bài 6. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Line Styles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 09:29:23 • 204 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +lineCap:
     -Thuộc tính lineCap cài đặt hoặc trả về...
Bài 5. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Colors, Styles, and Shadows.
Đăng bởi neyugncogn • 20/03/2014 17:04:40 • 290 lượt xem
+Nội dung bài học:
+fillStyle
-Thuộc tính fillStyle cài đặt hoặc trả về...
Bài 1. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Giới Thiệu.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 09:03:28 • 487 lượt xem
+Giới thiệu Canvas trong HTML5 .
     -Canvas là một phần tử tròng HTML5 được sử dụng để vẽ hình ảnh,...
Bài 3. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Sử dụng JavaScript.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 08:58:10 • 319 lượt xem
+Sử dụng JavaScript để vẽ lên Canvas.
Bài 2. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Cách tạo Canvas.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 08:46:15 • 407 lượt xem
+Cách tạo Canvas.
-Canvas là một vùng hình chữ nhật trên một HTML, và nó được xác định...
1 2