Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Canvas_Image Drawing"

Bài 11. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Image Drawing.
Đăng bởi neyugncogn • 23/03/2014 15:31:42 • 228 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +-Phương thức drawImage() vẽ một hình ảnh, canvas, hoặc video vào canvas.