Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Canvas_Transformations"

Bài 9. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Transformations.
Đăng bởi neyugncogn • 22/03/2014 23:32:31 • 153 lượt xem
+Nội dung bài học:
    +scale:

        -Phương thức này dùng để scale hình ảnh hiện tại...