Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "CodeFirst"

Tạo Entity data model bằng phương pháp CodeFirst2
Đăng bởi ltquyet • 02/04/2014 20:39:45 • 58 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp CodeFirst
Tạo Entity data model bằng phương pháp CodeFirst1
Đăng bởi ltquyet • 02/04/2014 20:38:49 • 88 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp CodeFirst