Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Giới thiệu Canvas trong HTML5"

Bài 1. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Giới Thiệu.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 09:03:28 • 487 lượt xem
+Giới thiệu Canvas trong HTML5 .
     -Canvas là một phần tử tròng HTML5 được sử dụng để vẽ hình ảnh,...