Đăng nhập   |   Đăng ký

18 video cho "HTML5"

Bài 3. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Sử dụng JavaScript.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 08:58:10 • 319 lượt xem
+Sử dụng JavaScript để vẽ lên Canvas.
Bài 2. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Cách tạo Canvas.
Đăng bởi neyugncogn • 19/03/2014 08:46:15 • 407 lượt xem
+Cách tạo Canvas.
-Canvas là một vùng hình chữ nhật trên một HTML, và nó được xác định...
1 2 3