Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "NAT Web Server"

Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 16:50:57 • 203 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server