Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Overloading NAT"

Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...