Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Quản lý Switch Cisco 2950"

Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Switch 2950
Đăng bởi ltquyet • 27/03/2014 15:35:14 • 838 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đặt tên cho thiết bị.
- Đặt banner đăng nhập
- Đặt mật khẩu truy cập cổng Console
- Đặt mật khẩu truy...