Đăng nhập   |   Đăng ký

3 video cho "Router Cisco 2600"

Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...
Kết nối 2 mạng logic bằng Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:33:25 • 238 lượt xem
Thiết lập thông số TCP/IP cho các máy trạm
Kết nối máy tính với Router thông qua cổng Console...
Khôi phục mật khẩu Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 08:48:01 • 131 lượt xem
Bài giảng hướng dẫn các bước khôi phục mật khẩu bị mất trên Router Cisco 2600.

Đào Tạo Học Lập...