Đăng nhập   |   Đăng ký

12 video cho "Router cisco"

Định tuyến tĩnh giữa 2 Router 2500
Đăng bởi ltquyet • 01/04/2014 18:48:45 • 136 lượt xem
- Cấu hình 2 Router Cisco 2500
- Định tuyến trên 2 Router
Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Switch 2950
Đăng bởi ltquyet • 27/03/2014 15:35:14 • 838 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đặt tên cho thiết bị.
- Đặt banner đăng nhập
- Đặt mật khẩu truy cập cổng Console
- Đặt mật khẩu truy...
Đăng Ký DynDNS
Đăng bởi ltquyet • 21/03/2014 20:55:04 • 2526 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký một domain miễn phí để có thể truy cập các ứng dụng từ xa về...
Xây dựng VPN Server trên RRAS bằng Windows Server 2003
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:14:49 • 416 lượt xem
Cấu hình VPN Server sử dụng Routing and Remote Access Service trên Windows Server 2003
 
Dynamic NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:08:08 • 610 lượt xem
Cấu hình Router Cisco sao cho các máy trong mạng có thể tuần tự truy cập hệ thống bên ngoài qua địa chỉ IP...
Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...
Static NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:41:39 • 704 lượt xem
Hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong Static NAT
Ứng dụng Static NAT cho phép mọi người có thể truy cập...
Kết nối 2 mạng logic bằng Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:33:25 • 238 lượt xem
Thiết lập thông số TCP/IP cho các máy trạm
Kết nối máy tính với Router thông qua cổng Console...
1 2