Đăng nhập   |   Đăng ký

12 video cho "Router cisco"

Thiết lập Standard IP Access Control List trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 11:18:14 • 268 lượt xem
Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không được truy cập ra...
Thiết lập Extended IP Access Control List trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 11:06:40 • 281 lượt xem
Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không truy cập ra...
Kết nối 2 Router 2500 bằng Interface Serial
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 08:48:51 • 190 lượt xem
Hướng dẫn cách kết nối 2 Router Cissco

Trung Tâm Tin Học - ĐH KHTN TP. HCM
Website:...
Khôi phục mật khẩu Router 2600
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 08:48:01 • 131 lượt xem
Bài giảng hướng dẫn các bước khôi phục mật khẩu bị mất trên Router Cisco 2600.

Đào Tạo Học Lập...
1 2