Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Router mềm 2k3"

Thiết lập định tuyến tĩnh trên 2 Router mềm
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:52:33 • 603 lượt xem
- Video hướng dẫn các bước để cấu hình định tuyến tĩnh trên máy Server 2k3 làm Router mềm.