Đăng nhập   |   Đăng ký

22 video cho "Router"

Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 16:50:57 • 203 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server
Thiết lập kết nối VPN với máy tính ở xa thông qua kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 14:24:13 • 1588 lượt xem
Hướng dẫn các bạn kết nối với một máy tính ở xa thông qua internet bằng phương pháp VPN.
- Cài đặt...
Thiết lập VPN giữa 2 mạng LAN sử dụng đường truyền ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 20:36:51 • 2012 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký và tạo 2 tên miền DDNS
- Cấu hình thông số kết nối Internet trên Router...
Thiết lập VoIP giữa 2 chi nhánh sử dụng kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 19:16:43 • 738 lượt xem
- Hướng dẫn đăng ký 2 tên miền DDNS.
- Cấu hình thông số ADSL trên 2 Router A và Router B
- Cấu...
Xây dựng VPN Server trên RRAS bằng Windows Server 2003
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:14:49 • 416 lượt xem
Cấu hình VPN Server sử dụng Routing and Remote Access Service trên Windows Server 2003
 
Dynamic NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:08:08 • 610 lượt xem
Cấu hình Router Cisco sao cho các máy trong mạng có thể tuần tự truy cập hệ thống bên ngoài qua địa chỉ IP...
Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...
Static NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:41:39 • 704 lượt xem
Hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong Static NAT
Ứng dụng Static NAT cho phép mọi người có thể truy cập...
1 2 3