Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "SQL Server Management Studio"

Bài 1. Ngôn ngữ SQL trên SQL SERVER 2005 và ACCESS 2003_Tổng quan.
Đăng bởi neyugncogn • 28/03/2014 11:14:40 • 2734 lượt xem
Nội dung bài học:
        +- Cơ sở dữ liệu(CSDL) là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc,...