Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Tabel per Hierarchy"

Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:34:57 • 78 lượt xem
- Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy