Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Table per type"

Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:33:41 • 88 lượt xem
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)