Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "VLAN"

Định tuyến giữa các VLAN
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:53:43 • 575 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn định tuyến giữa 2 VLAN trên 2 Switch khác nhau.
Thiết lập VLAN trên Swicth Cissco 2950
Đăng bởi ltquyet • 25/03/2014 15:34:21 • 482 lượt xem
- Video hướng dẫn các bạn cách cấu hình chia VLAN trên Switch Cissco 2950.