Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "VPN LAN to LAN"

Thiết lập VPN giữa 2 mạng LAN sử dụng đường truyền ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 20:36:51 • 2012 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký và tạo 2 tên miền DDNS
- Cấu hình thông số kết nối Internet trên Router...