Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "cấu hình VPN"

Thiết lập kết nối VPN với máy tính ở xa thông qua kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 14:24:13 • 1588 lượt xem
Hướng dẫn các bạn kết nối với một máy tính ở xa thông qua internet bằng phương pháp VPN.
- Cài đặt...