Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "fillStyle"

Bài 5. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Colors, Styles, and Shadows.
Đăng bởi neyugncogn • 20/03/2014 17:04:40 • 290 lượt xem
+Nội dung bài học:
+fillStyle
-Thuộc tính fillStyle cài đặt hoặc trả về...