Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "tin học B."

Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 14:53:00 • 35 lượt xem
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows dành cho các bạn đang học tin học ứng dụng, tin học A,...