Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "ứng dụng của XML"

Bài 1: Tổng quan về XML.
Đăng bởi neyugncogn • 02/04/2014 17:14:27 • 1609 lượt xem
+Nội dung bài học: 
    +Công nghệ XML:
        -Khái niệm:
        -Nhu cầu trao đổi thông tin