Đăng nhập   |   Đăng ký

6 video cho "Entity Data Model"

Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:34:57 • 78 lượt xem
- Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table - Per - Hierarchy
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)
Đăng bởi ltquyet • 10/04/2014 14:33:41 • 88 lượt xem
Tạo Entity Data Model có thừa kế theo phương pháp Table Per Type (TPT)
Sủ dụng ComplexType với Entity Data Model
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 21:01:01 • 57 lượt xem
Sủ dụng ComplexType với Entity Data Model
Sủ dụng Store Procedure với Entity Data Model
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 21:00:23 • 221 lượt xem
Sủ dụng Store Procedure với Entity Data Model
Tạo Entity data model bằng phương pháp Model First
Đăng bởi ltquyet • 04/04/2014 20:59:50 • 103 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp Model First
Tạo Entity data model bằng phương pháp DatabaseFirst
Đăng bởi ltquyet • 02/04/2014 20:48:11 • 75 lượt xem
Tạo Entity data model bằng phương pháp DatabaseFirst