Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "Infrastructure"

Thiết lập kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure
Đăng bởi ltquyet • 25/03/2014 08:33:57 • 234 lượt xem
Các bước thực hiện:
- Lắp đặt và cài đặt Driver cho các wireless card.
- Thiết lập thông số cho...
Thiết lập bảo mật kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure
Đăng bởi ltquyet • 22/03/2014 17:27:24 • 168 lượt xem
Các bước thực hiện:
- Thiết lập bảo mật bằng WEP (Wrired Equivalent Privacy) trên Wireless Access Point.
- Thiết lập...