Đăng nhập   |   Đăng ký

5 video cho "NAT"

Đăng Ký DynDNS
Đăng bởi ltquyet • 21/03/2014 20:55:04 • 2526 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký một domain miễn phí để có thể truy cập các ứng dụng từ xa về...
Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 16:50:57 • 203 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server
Dynamic NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 18/03/2014 17:08:08 • 610 lượt xem
Cấu hình Router Cisco sao cho các máy trong mạng có thể tuần tự truy cập hệ thống bên ngoài qua địa chỉ IP...
Overloading NAT
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 19:31:25 • 214 lượt xem
Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng...
Static NAT trên Router Cisco
Đăng bởi ltquyet • 17/03/2014 18:41:39 • 704 lượt xem
Hiểu rõ cách thức chuyển đổi địa chỉ IP trong Static NAT
Ứng dụng Static NAT cho phép mọi người có thể truy cập...