Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "Powerpoint 2013"

7 bước thuyết trình đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013
Đăng bởi ltquyet • 21/07/2014 07:35:20 • 5022 lượt xem
Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy hay ít nhất...
7 bước thuyết trình đề tài ấn tượng với PowerPoint 2013
Đăng bởi ltquyet • 19/06/2014 17:07:35 • 5022 lượt xem
Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy hay ít nhất...