Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "RIPv2"

Thiết lập định tuyến động trên 2 Router 2500 sử dụng RIPv2
Đăng bởi ltquyet • 31/03/2014 20:51:49 • 268 lượt xem
- Hương dẫn cấu hình định tuyến động trên 2 router sử dụng RIP v2..