Đăng nhập   |   Đăng ký

5 video cho "Router ADSL"

Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 16:50:57 • 203 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server
Thiết lập kết nối VPN với máy tính ở xa thông qua kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 14:24:13 • 1588 lượt xem
Hướng dẫn các bạn kết nối với một máy tính ở xa thông qua internet bằng phương pháp VPN.
- Cài đặt...
Thiết lập VPN giữa 2 mạng LAN sử dụng đường truyền ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 20:36:51 • 2012 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký và tạo 2 tên miền DDNS
- Cấu hình thông số kết nối Internet trên Router...
Thiết lập VoIP giữa 2 chi nhánh sử dụng kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 19:16:43 • 738 lượt xem
- Hướng dẫn đăng ký 2 tên miền DDNS.
- Cấu hình thông số ADSL trên 2 Router A và Router B
- Cấu...
Chia sẻ kết nối Internet
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 09:04:41 • 366 lượt xem
Cấu hình Router ADSL và Wireless Access Point giúp các máy tính truy cập và chia sẻ đường truyền...