Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "Tìm và sao chép tập tin"

Tìm và sao chép tập tin(folder)
Đăng bởi analphatek • 23/04/2015 17:07:26 • 38 lượt xem
Video hướng dẫn cách tìm kiếm tập tin và sao chép tập tin (folder). Video giảng dạy thuộc Trung Tâm Tin Học Trường...