Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "VoIP"

Thiết lập VoIP giữa 2 chi nhánh sử dụng kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 19/03/2014 19:16:43 • 738 lượt xem
- Hướng dẫn đăng ký 2 tên miền DDNS.
- Cấu hình thông số ADSL trên 2 Router A và Router B
- Cấu...