Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "Webserver"

Lưu trữ Website cá nhân trên Web Server miễn phí
Đăng bởi ltquyet • 22/03/2014 07:40:48 • 160 lượt xem
Video hướng dẫn các bạn cách đăng ký sử dụng một HOST miễn phí để lưu trữ website.
Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL
Đăng bởi ltquyet • 20/03/2014 16:50:57 • 203 lượt xem
Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server