Đăng nhập   |   Đăng ký

2 video cho "Xây dựng hệ thống mạng"

Xây dựng hệ thống mạng BootROM
Đăng bởi neyugncogn • 20/03/2014 08:30:36 • 913 lượt xem
Xây dựng hệ thống mạng BootROM
Xây dựng hệ thống mạng không đĩa cứng với 1 máy trạm
Đăng bởi neyugncogn • 20/03/2014 08:29:54 • 306 lượt xem
Xây dựng hệ thống mạng không đĩa cứng với 1 máy trạm