Đăng nhập   |   Đăng ký

1 video cho "rect"

Bài 7. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Rectangles.
Đăng bởi neyugncogn • 21/03/2014 14:23:25 • 258 lượt xem
+Nội dung bài học:
  +rect:
   -Phương thức rect dùng để vẽ hình chữ nhật.