Đăng nhập   |   Đăng ký

5 video cho "tin học A"

Tìm và sao chép tập tin(folder)
Đăng bởi analphatek • 23/04/2015 17:07:26 • 38 lượt xem
Video hướng dẫn cách tìm kiếm tập tin và sao chép tập tin (folder). Video giảng dạy thuộc Trung Tâm Tin Học Trường...
Cách tạo và nối tập tin TXT
Đăng bởi analphatek • 13/04/2015 17:22:27 • 50 lượt xem
Trong thi tin học A có câu hỏi về làm thế nào để tạo và nối tập tin TXT. Video này sẽ hướng dẫn chi tiết...
Cách sao chép, di chuyển, xem và đặt thuộc tính dữ liệu trong Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 16:53:54 • 41 lượt xem
Cách sao chép, di chuyển, xem và đặt thuộc tính dữ liệu trong Windows dành cho các bạn học tin học ứng...
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 15:10:43 • 35 lượt xem
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows dành cho các bạn đang học tin học ứng dụng, tin học A,...
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows
Đăng bởi analphatek • 09/04/2015 14:53:00 • 35 lượt xem
Cách thi hành ứng dụng và tạo ShortCut trên Windows dành cho các bạn đang học tin học ứng dụng, tin học A,...