Đăng nhập   |   Đăng ký

4 video cho "wifi"

Thiết lập kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure
Đăng bởi ltquyet • 25/03/2014 08:33:57 • 234 lượt xem
Các bước thực hiện:
- Lắp đặt và cài đặt Driver cho các wireless card.
- Thiết lập thông số cho...
Thiết lập bảo mật kết nối mạng không dây trên mô hình Ad hoc
Đăng bởi ltquyet • 22/03/2014 17:57:08 • 469 lượt xem
Hướng dẫn kết nối mạng máy tính sử dụng card wifi và thiết lập bảo mật trên đó.
Thiết lập bảo mật kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure
Đăng bởi ltquyet • 22/03/2014 17:27:24 • 168 lượt xem
Các bước thực hiện:
- Thiết lập bảo mật bằng WEP (Wrired Equivalent Privacy) trên Wireless Access Point.
- Thiết lập...
Hướng dẫn cấu hình mạng Ad-hoc
Đăng bởi ltquyet • 15/03/2014 10:57:52 • 441 lượt xem
Video hướng dẫn thiết lập cấu hình kết nối 2 máy tính sử dụng card Wifi.
Đào Tạo Học Lập Trình - Trung...