Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi

Bạn chọn:

Đề thi và đáp án Microsoft Access (02M.A/ĐH/2014)

Đề thi và đáp án Microsoft Access (02M.A/ĐH/2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi và đáp án số 02 môn: MICROSOFT ACCESS (năm 2014). Đề thi này có 40 câu hỏi trắc nghiệm.
6      Nguyễn Hưng     2015-02-03     3.278     164

Đề thi và đáp án ACCESS (01M.A/ĐH/2014)

Đề thi và đáp án ACCESS (01M.A/ĐH/2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi và đáp án số 01 môn: MICROSOFT ACCESS (năm 2014). Đề thi này có 40 câu hỏi trắc nghiệm.
6      Nguyễn Hưng     2015-02-03     3.219     170

Đề thi số 02 Tin học đại cương (năm 2014)

Đề thi số 02 Tin học đại cương (năm 2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi số 02 môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Năm 2014). Đề thi này có 50 câu hỏi trắc nghiệm.
17      Nguyễn Hưng     2015-01-30     2.047     74

Đề thi số 01 Tin học đại cương (năm 2014)

Đề thi số 01 Tin học đại cương (năm 2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi số 01 môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (năm 2014). Đề thi này có 50 câu hỏi trắc nghiệm.
12      Nguyễn Hưng     2015-01-30     1.968     77

Đề thi số 01 Tin học văn phòng

Đề thi số 01 Tin học văn phòng

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi số 01 môn: TIN HỌC VĂN PHÒNG - năm 2014. Đề thi này có 30 câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến Hệ điều hành windows xp,...
6      Nguyễn Hưng     2015-01-30     2.138     109

Đề thi số 01 Tin học Đại cương (CĐ11THUD1A)

Đề thi số 01 Tin học Đại cương (CĐ11THUD1A)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên Đề thi số 1 môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014. Đề thi này có 100 câu hỏi trắc nghiệm.
10      Nguyễn Hưng     2015-01-30     1.586     60

Đề thi + Đáp án môn ACCESS (Đề 1)

Đề thi + Đáp án môn ACCESS (Đề 1)

Xin gửi đến các bạn sinh viên, học viên đề thi và đáp án học phần Access của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng. Đề thi gồm có 5 phần.
4      Nguyễn Hưng     2015-01-08     18.989     1.747

Đề thi tốt nghiệp ACCESS

Đề thi tốt nghiệp ACCESS

Xin gửi đến các bạn học viên, sinh viên đề thi tốt nghiệp ACCESS của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức môn Tin học phần thực hành...
2      Nguyễn Hưng     2015-01-08     2.050     62

ĐỀ THI HỌC PHẦN ACCESS 2

ĐỀ THI HỌC PHẦN ACCESS 2

Đề thi này dùng để kiểm tra kiến thức của các học viên về học phần Access tại Trung tâm Tin học ĐHSP. Đồng thời nhằm giúp cho các học viên khác có cơ sở để thực hành, học tốt...
1      Nguyễn Hưng     2015-01-08     1.426     39

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Kỹ thuật soạn thảo văn bản giới thiệu chung về kỹ thuật soạn thảo văn trong văn bản hành chính Nhà nước.
124      Scenery     2014-08-09     3.208     211