Đăng nhập   |   Đăng ký

KDL Đại Nam thông báo Miễn vé và Tạm ngưng hoạt động

Từ ngày 10/11/2014 đến 31/12/2014 khu du lịch Đại Nam sẽ tạm ngưng hoạt động.
Cho nên từ ngày 4/11/2014 đến 9/11/2014  khu du lịch sẽ miễn phí vé vào cổng, vé vườn thú, vé trò chơi...

 

(Nguồn : laccanhdainamvanhien.vn)