Đăng nhập   |   Đăng ký

Hướng dẫn cấu hình mạng Ad-hoc


Video hướng dẫn thiết lập cấu hình kết nối 2 máy tính sử dụng card Wifi.
Đào Tạo Học Lập Trình - Trung Tâm Tin Học Website: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2
441