Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập bảo mật kết nối mạng không dây trên mô hình Infrastructure


Các bước thực hiện:
- Thiết lập bảo mật bằng WEP (Wrired Equivalent Privacy) trên Wireless Access Point.
- Thiết lập thông số bảo mật trên PC-01
- Thiết lập thông số bảo mật trên PC-02
- Thiết lập bộ lọc địa chỉ MAC trên Wireless Access Point.
- Kiểm tra thông mạng giữa các máy dùng wireless card
168