Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Giới Thiệu.


+Giới thiệu Canvas trong HTML5 .
     -Canvas là một phần tử tròng HTML5 được sử dụng để vẽ hình ảnh, ảnh động, thông qua kịch bản.
     -Phần tử Canvas chỉ là một container cho đồ họa. Bạn phải sử dụng script để thực sự vẽ hình ảnh.
     -Canvas có một số phương thức như vẽ đường, hình hộp, hình tròn, ký tự, và thêm hình ảnh.
+Ưu điểm của thành phần Canvas.
+Trình duyệt hỗ trợ.
487