Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình Với C# - Bốc thăm trúng thưởng - Sử dụng mảng


Nội dung bài học: Bốc thăm trúng thưởng
Mục tiêu:
  • - Sử dụng mảng.
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng ngẫu nhiên
Yêu cầu:
  • - Bấm nút bốc thăm, các giải thưởng hiện ra thay đổi liên tục rồi dừng ở 1 giải thưởng ngẫu nhiên.
  • - Khi dừng, chương trình xuất ra thông báo chúc mừng nếu trúng giải, ngược lại, chúc may mắn lần sau.
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
4.975