Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập kết nối VPN với máy tính ở xa thông qua kết nối ADSL


Hướng dẫn các bạn kết nối với một máy tính ở xa thông qua internet bằng phương pháp VPN.
- Cài đặt Router ADSL trở thành VPN Server
- Tạo kết nối từ máy Client tới VPN Server thông qua đường truyền Internet
1.588