Đăng nhập   |   Đăng ký

Sử dụng công cụ WebGrid trong MVC 4.0


Chào các bạn,
Tương tự như điểu khiển GridView trong ASP.Net WebForm, trong ASP.Net MVC hỗ trợ cho chúng ta điểu khiển WebGrid khi muốn xuât dữ liệu theo dạng lưới. WebGrid Helper là một trong những sản phẩm của bộ sản phẩm WebMatrix, có từ version MVC 3.0 Hiển thị dữ liệu theo dạng tabular (dòng,cột), render bộ tag (table) Hỗ trợ định dạng, phân trang và sắp xếp dữ liệu
399