Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Tính Cước Taxi - Sử dụng If và Switch


Nội dung bài học : Tính cước Taxi
Mục tiêu:
  • - Sử dụng cấu trúc điều kiện if và cấu trúc lựa chọn switch.
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: tính toán tiền cước đi taxi
Yêu cầu:
  • - Nhập vào thông tin loại xe, thời gian chờ, số km đã đi.
  • - Bấm nút tính tiền sẽ hiện số tiền tổng cộng.
  • - Bấm nút in hóa đơn sẽ xuất ra thông tin chi tiết về tiền cước.
  • - Giá cước áp dụng:
Giá cước Taxi
Cự ly Loại xe
VIOS - 4 chỗ ISUZU - 8 chỗ INNOVA - 8 chỗ
Giá mở cửa/0.7 km đầu tiền 10,800 VNĐ/0.7km 10,800 VNĐ/0.7km 10,800 VNĐ/0.7km
Từ km thứ 0.7 đến km thứ 30 15,000 VNĐ/km 15,000 VNĐ/km 15,500 VNĐ/km
Từ km thứ 31 trở đi 10,900 VNĐ/km 11,500 VNĐ/km 12,000 VNĐ/km
Thời gian chờ 2,500 VNĐ/3 phút 2,500 VNĐ/3 phút 2,500 VNĐ/3 phút

" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
2.812