Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 2. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Cách tạo Canvas.


+Cách tạo Canvas.
-Canvas là một vùng hình chữ nhật trên một HTML, và nó được xác định với phần tử canvas.
-...
+Trình duyệt hỗ trợ.
407