Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Cộng điểm thẻ Khách Hàng Thân Thiết ở Siêu thị


Nội dung bài học: Cộng điểm của thẻ khách hàng thân thiết ở siêu thị (if + mảng)
Mục tiêu:
  • - Sử dụng mảng (duyệt, tìm kiếm, thêm và cập nhật phần tử).
  • - Sử dụng cấu trúc if
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: tính toán cộng điểm của thẻ khách hàng thân thiết ở siêu thị
Yêu cầu:
  • - Nhập vào thông tin mã KH, tên KH, số tiền mua hàng, bấm nút cộng điểm để tính điểm.
  • - Dựa vào mã, nếu là khách hàng mới thì thêm vào rồi tính điểm, nếu là khách hàng cũ thì cập nhật số điểm mua hàng
  • - Nếu điểm mua hàng đủ hạn mức thì được chuyển lên loại thẻ kế tiếp:
  1. 10.000 đồng = 1 Điểm Mua Hàng (ĐMH)
  2. Thẻ KH Thân Thiết: đăng ký làm thẻ miễn phí
  3. Thẻ KH Thân Thiết + 600 ĐMH = Thẻ Thành Viên Co.opMart
  4. Thẻ Thành Viên Co.opMart + 1600 ĐMH = Thẻ Thành Viên
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
1.783